Offering Service & Contract

مجتمع های مسکونی یا تجاری با اعلام خدمات مورد نیاز خود به مدیران پارت شوکا آرامان یک دسته پیشنهاد در قالب سه دسته خدمات با قیمت های مختلف دریافت می کنند.

 

طلایی ویژه

نقره ای خوب

برنزی معمولی

 

که می توانند بنا به توان پرداخت خود یکی از آن ها را برگزیده و اقدام به عقد قرارداد و آغاز به همکاری نمایند.

مدیران پارت شوکا آرامان آمادگی دارید تا در کلیه سطوح پاسخگوی هرگونه سوال یا پیشنهاد عزیزان باشد.

Follow by Email
Instagram