مجتمع مسکونی افق اکباتان با بیش از 1300 واحد مسکونی و تجاری که در حال حاضر به ترتیب اولویت در ساخت در حال واگذاری به خریداران خود می باشد واقع در اتوبان تهران کرج , ابتدای اتوبات ستاری واقع شده است .

این مجتمع که توسط شرکت سامان محیط در حال ساخت و تحویل قرار گرفته است یکی از شهرک های جدید با استفاده از روش های نوین ساخت و ساز می باشد .

شرکت پارت شوکا آرامان از ابتدای تحویل بلوک D این مجتمع به هیئت مدیره محترم در سال 98 بصورت مدیریت جامع و نگهداری بخش های فنی از قبیل آسانسور , سیستم اعلان حریق و …. در این بلوک مشغول به فعالیت می باشد .