نظافت و خدمات

 

 نیروهای خدماتی مجتمع

ارائه خدمات نظافت مجتمع ،سرویس های درب منزل و …..

آراستگی و نظافت ظاهری هر مجموعه توسط نیروهای خدماتی یا سرایداران تامین می گردد که همواره در طول شبانه روز در کلیه بخش های ساختمان در حال ارائه خدمات می باشند.

آشنایی به خدمات ویژه منازل ،آشنا به نخوه برخورد با ساکنان مجتمع ها ،سرویس دهی شبانه روزی بهمراه ظاهری آراسته و در خور شان یک مجتمع مسکونی و ساکنان آن از ویژگی نیروهای خدماتی این مجموعه می باشد.

 

 نیروی خدمات منازل

ارائه خدمات نظافت منازل ،تمیزکاری و شستشوی درب و پنجره های واحدها ،خدمات داخلی منازل ،شستشوی البسه و پخت و پز و نگهداری کودکان و سالمندان زیر نظر متخصص

خدمات منازل از قبیل پختن غذا و نظافت های روزانه یکی از دغدغه های مهم خانم ها و خانواده های امروزیست. این شرکت با بهره مندی از نیروهای مجرب در کلیه زمینه خدمات منازل از نظافت منازل تا نگهداری کودک و سالمندان می کوشد تا در زمینه رفع دغدغه خانواده ی ایرانی گام محکمی بردارد.