خدمات حفاظت و نگهبانی

 

2-1 لابی من ها

معرفی و بکارگیری نیروهای پذیرش و لابی من های با تجربه جهت کنترل تردد و امنیت

امنیت یک مجتمع در گرو استفاده از لابی من های با تجربه و آشنا به وظایف خود میباشد. همچنین ساکنین با وجود لابی من ها ،آنها را امین مال و خانواده خود می دانند. ورود هر مهمان به منزل ساکنین با برخورد اولیه با لابی من ها آغاز می شود و خروج آنها نیز با آنها همراه می شود.ظاهر آراسته و مرتب ،روابط عمومی بالا ،آشنایی با وظایف و  شناخت دایره حدود و اختیارات از ویژگی های لابی من های مجتمع مسکونی و تجاری است که این مجموعه می کوشد تا با تجربه چندین ساله ی خود در جذب و استفاده از بهترین و تواناترین افراد نهایت آسایش و آرامش را برای ساکنین مجتمع های طرف قرارداد خود فراهم سازد.

 

2-2 نیروهای حفاظتی

بکارگیری نیروهای دوره دیده و با مجوز تحت نظر اماکن امنیتی جهت برقراری امنیت مجتمع ها به ویژه مجتمع های تجاری و یا نگهبان شب برج ها.

با توجه به تردد بالا در مجتمع های تجاری که باعث به مخاطره افتادن امنیت اماکن مختلف می شود استفاده از نیروهای مجرب دوره دیده و تحت آموزش نیروهای امنیتی و حفاظتی یکی از مهمترین ارکان در جهت آرامش و رضایت ساکنین می باشد. در همین جهت ای شرکت با همکاری نهادهای حفاظتی ای خدمات را در قالب بسته های مختلف ارائه می دهد.