مجتمع های مسکونی یا تجاری با اعلام خدمات مورد نیاز خود به مدیران پارت شوکا آرامان یک دسته پیشنهاد در قالب سه دسته خدمات با قیمت های مختلف دریافت می کنند.

 

طلایی ویژه

نقره ای خوب

برنزی معمولی

 

که می توانند بنا به توان پرداخت خود یکی از آن ها را برگزیده و اقدام به عقد قرارداد و آغاز به همکاری نمایند.

مدیران پارت شوکا آرامان آمادگی دارید تا در کلیه سطوح پاسخگوی هرگونه سوال یا پیشنهاد عزیزان باشد.