چرا به مدیریت جامع نیازمندیم ؟

با توجه به رشد ساخت و سازهای بلند مرتبه ،نیاز به یک سیستم مدیریتی جامع که کلیه نیازهای یک که مجتمع مسکونی را پوشش دهد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری برج ها و مجتمع ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ،هزینه های بیشتری به مجموعه ها وارد می شود.

مدیریت جامع برج های مسکونی و تجاری یک سیستم جامع مدیریتی است که با تجربه مدیریتی چند ساله خود در برج های مسکونی و تجاری و شناخت نیازهای آن می کوشد تا کلیه نیازهای یک مجموعه در بخش های مدیریت ،حفاظت و نگهبانی ،نظافت و خدماتی ،فنی و تاسیسات و همچنین خدمات رفاهی را ارائه دهد.

نگهداری هریک از بخش های مختلف یک مجتمع زیر نظر یک تیم جداگانه سبب بالا رفتن هزینه ها می گردد. بصورتیکه هر یک از تیم ها می بایست توسط یک فرد یا یک گروه نگهداری ،هدایت یا تعمیر گردند. در صورتیکه نگهداری جامع مجتمع های مسکونی تجاری زیر نظر تیم مدیریتی جامع باعث کاهش تعداد نفرات و متعاقب آن کاهش هزینه های جاری می شود.

از سوی دیگر امکان حضور کلیه گروه ها بمنظور نگهداری همه بخش ها نظیر آسانسور، برق و تاسیسات نمی باشد. در حالی که نفرات متخصص با اصول اولیه کلیه بخش ها آشنایی دارند و نیاز های اصلی یک مجموعه را تامین می کنند و در صورت لزوم تیم متخصص هر بخش در کمترین زمان ممکم مشکلات احتمالی را مرتفع می نمایند.

همچنین تخصصی شدن مباحث جاری ساختمان لزوم استفاده از یک مدیر با تجربه در کلیه امور مرتبط با امور جاری یک مجتمع را می طلبد لذا مدیریت سنتی که از سوی ساکنین یا یک مدیر ناآشنا به امور صورت می پذیرد پاسخگوی نیازهای یک مجتمع مدرن و بروز نمی باشد.

دستاورد تیم مدیرت پارت شوکا : رفاه و آسایش و امنیت خاطر ساکنان در کنار دقت و سرعت عمل کارکنان بوده است.